This Category holds the milonga tickets.

Showing all 8 results

grid style
list style
Quick View
Register Quick View

22:30 – 05:00

Milonga & Show from:

    Gabriel Marino & Vassia Thanopoulou
    Utku & Iris

   DJ: Patrizia Gianni

Quick View
Register Quick View

22:30 – 05:00
Milonga & Show from:

    Gabriel Marino & Vassia Thanopoulou
    Utku Kuley & Iris Dogdu Kuley

  DJ: Patritzia Gianni

Quick View
Register Quick View

22:30 – 05:00

Grand Milonga & Show from:

   Lukas Balokas & Georgia Priskou
   Pablo Veron & Cecilia Capello

   DJ: Utku Küley

Quick View
Register Quick View

22:30 – 05:00

Grand Milonga & Show from:

    Lοukas Balokas & Georgia Priskou
    Gustavo Naveira & Giselle Anne

  DJ: Utku Kuley

Quick View
Register Quick View

22:00 – 05:00

Closing Milonga with show from:

   Vaggelis Hatzopoulos & Marianna Koutandou
   Sebastian Achaval & Roxana Suarez

   DJ: Ilias Selalmazidis

Quick View
Register Quick View

22:30 – 05:00

Closing Milonga & Show from:

    Vaggelis Hatzopoulos & Marianna Koutandou
    Neri Piliu & Yanina Quinones  
 
Baile de los Maestros

  DJ: Ilias Selalmazidis

Quick View
Register Quick View

21:00 – 03:00

Milonga & Show from:

    Lukas Gauto & Naima Gerasopoulou
    Chris Bakopoulos & Mary Ziloti

  DJ: Christina Arampatzi

Quick View
Register Quick View

21:00 – 04:00

Milonga & Show from:

    Giorgos Nikou & Katerina Chatzipanteli
    Lukas Gauto & Naima Gerasopoulou
    Chris Bakopoulos & Mary Ziloti

  DJ: Christina Arampatzi