Ιστορία του Τάνγκο

Το Τάνγκο έχει τις ρίζες του στους δρόμους του Buenos Aires και του Μοντεβίδεο. Στα μέσα του 1800, οι αφρικανοί σκλάβοι της περιοχής συγκεντρώνονταν και εκφράζονταν μέσω του χορού. Λέγεται ότι αρχικά ο χορός αυτός χορευόταν αποκλειστικά από άντρες λόγω της άνισης κατανομής ανδρών και γυναικών στην περιοχή εξαιτίας των μεταναστεύσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα ο ανδρικός πληθυσμός να υπερέχει αριθμητικά του γυναικείου. Έτσι, προκειμένου οι άνδρες να κατακτήσουν μια γυναίκα, έπρεπε να διαγωνισθούν στο Τάνγκο. Κατά συνέπεια εξασκούνταν συστηματικά βελτιώνοντας ολοένα και περισσότερο την ποιότητα του χορού.

Εξαιτίας της συσχέτισής του με τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα το Τάνγκο απορρίφθηκε από την «αφρόκρεμα» του Buenos Aires και του Μοντεβίδεο. Ωστόσο, η εμφάνιση ενός νέου μουσικού οργάνου στην ευρωπαϊκή κοινότητα το 1880, η μελωδία του οποίου ταίριαζε απόλυτα με την μουσική του Τάνγκο, καθώς και το νέο στιχουργικό είδος του 1900, που αναφερόταν σε χαμένους έρωτες, στην νοσταλγία και την ίδια την αγάπη για το Τάνγκο, γραμμένο στη γλώσσα των δρόμων του Buenos Aires και του Μοντεβίδεο, οδήγησαν στην ραγδαία διάδοση του χορού και στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι διαμόρφωσαν το χορό έτσι, ώστε να είναι πιο ευπρεπής, δίνοντάς του τη μορφή του ευρωπαϊκού Τάνγκο, το οποίο έγινε στην συνέχεια ιδιαίτερα δημοφιλές στην υψηλή κοινωνία.

Σήμερα η δημοτικότητα του Τάνγκο έχει φτάσει στα ύψη ιδιαίτερα μέσω των παρουσιάσεων, των Φεστιβάλ και των διαγωνισμών Τάνγκο, που πραγματοποιούνται από επαγγελματίες χορευτές.

Newsletter

Υπό την αιγίδα:

argentina

της πρεβείας της Αργεντινής

urulogo

της πρεβείας της Ουρουγουάης

turkey

της πρεσβείας της Τουρκίας

italy

της πρεσβείας της Ιταλίας

Site created by